x zamknij

MENU PROJEKTY PO-GODZINACH

XI Międzynarodowe Triennale Architektury
nazwa: międzynarodowy konkurs architektoniczny
inwestor: SARP Kraków
osiągnięcia: -
projekt: 2009
autorzy: Łukasz Skirzyński, Jędrzej Lewandowski, Jakub Malanowski, Dariusz Markowicz

 

Kraków - miasto nad Wisłą. Trzeci wymiar architektury.

50 wieżowców dla Krakowa.

Koncepcja przewiduje stworzenie rozlewisk wpisujących się w istniejące uwarunkowania urbanistyczne miasta Krakowa. W ich przestrzeni zaprojektowaliśmy pięćdziesiąt wieżowców, które intencjonalnie staną się nowoczesną częścią Szlaku Bursztynowego.

Jednym z założeń projektu była konieczność podkreślenia nowego, trzeciego wymiaru miasta dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie będące odważnym uzupełnieniem wyraźnej struktury Krakowa.

Fundamentem dla naszych działań jest rzeka Wisła. Wszystkie rozlewiska zlokalizowane są bezpośrednio przy niej i przenikają się z istniejącym otoczeniem. Nie konkurują z nim. Wieżowce zaprojektowane bezpośrednio na wodzie, a większość z nich dostępna jedynie dzięki infrastrukturze wodnej i podziemnej. Tym samym stają się one uzupełnieniem istniejącej struktury miejskiej i wyznaczają nowy kierunek jej rozwoju.

I WYMIAR - Wykorzystanie rzeki.

II WYMIAR - Decentralizacja.

III WYMIAR - Indywidualny charakter poszczególnych układów.

IV WYMIAR - Komunikacja wodna.

Proponowane założenie pozwala na zachowanie równowagi przestrzennej miasta i daje swobodę w kształtowaniu funkcjonalnym i architektonicznym poszczególnych lokalizacji. Równocześnie narzuca konieczność potraktowania rzeki nie jako bariery, ale atrakcyjnego inwestycyjnie i komunikacyjnie obszaru Krakowa.