x zamknij

MENU PROJEKTY QUBATURA

DUW Wrocław
nazwa: Przebudowa siedziby Dolnośląskiego Urzędu
  Wojewódzkiego we Wrocławiu
inwestor: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
zleceniodawca: SMM s.c.
lokalizacja: Wrocław
powierzchnia użytkowa: 30 000m2
ZAKRES inwentaryzacja
  koncepcja
  projekt budowlany
  projekt wykonawczy
  kosztorysy
  nadzór autorski
rok: 2011
autorzy: Maja Więcławska

 

Projekt budowlany i wykonawczy dotyczący przebudowy gmachu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Projekt skomplikowany pod kątem:

- uzgodnieniowym: budynek w trakcie procedury wpisywania do rejestru zabytków nie zezwalającej na ingerencję w oryginalną tkankę obiektu.

- kubaturowym: powierzchnia netto każdej kondygnacji wynosi około 6 000m2, w tym poniemiecki bunkier, piwnica, parter, piętro 1-3, poddasze i dach.

- dostosowania obowiązującego prawa do istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego: nie obyło się bez uzyskania wielu odstępstw od PSP.

Specyfika budynku oraz wymagania projektowe wymusiły konieczność wypracowania najlepszego rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, formalno-prawnym i ekonomicznym.